Eikenprocessierupsen: geen taak voor de brandweer

De voorbije weken kreeg onze zonale dispatch vragen omtrent het verwijderen van eikenprocessierupsen. De brandweer verwijdert echter geen nesten van de eikenprocessierups. 

Als een nest van de eikenprocessierups zich op privéterrein bevindt, is het aan de eigenaar van het terrein om een gespecialiseerde firma te contacteren om het nest op eigen kosten te laten vernietigen.


Als het fenomeen zich uitspreidt over het gemeentelijk grondgebied en een bedreiging vormt voor de veiligheid en de volksgezondheid, moeten de gemeentelijke overheden de nodige maatregelen treffen voor de uitroeiing van het nest. Ze kunnen daarvoor de interventie aanvragen van de technische gemeentediensten of van een gespecialiseerde firma.

Meer informatie kan je vinden op de website van de provincie Antwerpen of van het Rode Kruis

 

Prikbord

Retributiereglement

Zonaal retributiereglement 

Versiedatum: 26/02/15 | Gepubliceerd op 06/01/2016 
Aanpassing na zoneraad 20161123

CO gevaar in huis

Rookmelders

Veilig barbecueën

BBQ