Zonale meetplanorganisatie

In de loop van 2004 werd door de Technische Commissie van de hulpverleningszone Taxandria besloten te starten met een meetplanorganisatie. De doelstelling is om bij een zware brand of een ongeval met gevaarlijke stoffen, metingen uit te kunnen laten voeren in het bron- en of effectgebied. 

De verantwoordelijke officier kan op deze wijze voldoende nuttige informatie bekomen ter ondersteuning van zijn advies aan de beleidsverantwoordelijken m.b.t. te nemen maatregelen ten aanzien van bevolking of milieu.
 
Voor een efficiënte ontplooiing van een meetplanactiviteit rekent men op de inzet van minimaal 4 ploegen met telkens 2 opgeleide verkenners gevaarlijke stoffen. De coördinatie wordt waargenomen door een meetplanleider (= officier of onderofficier die de opleiding verkenner gevaarlijke stoffen gevolgd heeft). 

De leiding van de activiteit berust bij een officier – adviseur gevaarlijke stoffen. (AGS). 
 

Eind 2004 werden 24 mensen uit 4 deelnemende zone-korpsen (Beerse, Kasterlee, Merksplas, Turnhout) opgeleid tot verkenner gevaarlijke stoffen. 

De opleiding bestond uit volgende modules: 
Organisatie van het zonale meetplan; 
Kaartlezen; 
Basisbegrippen i.v.m. eigenschappen van gevaarlijke stoffen; 
Explosie- en zuurstofmeting; 
Meten met gasindicatorbuisjes; 
Begrippen + meting radioactiviteit; 
Toelichting i.v.m. door AGS gebruikte dispersiemodellen. 
 

Voor uitvoering van de metingen beschikt elk deelnemend korps, buiten de normale beschermingsmiddelen (interventiekledij, persluchttoestel, chemieoveral, draagbare radiopost, explosiemeter), over een meetkoffer die volgende specifieke hulpmiddelen bevat: 

Stafkaarten, stadsplan en overzicht zonale meetpunten; 
Kompas; 
Meetbuisjes + meettoestel; 
Meetformulieren + schrijfgerief. 
 
In de nabije toekomst zou dit nog aangevuld moeten worden met: 
Giskaarten met aanduiding meetpunten; 
Meettoestel radioactiviteit + persoonlijke dosismeters. 
 

Metingen worden bij voorkeur uitgevoerd op vooraf vastgelegde meetpunten. Deze punten werden gekozen i.f.v. specifieke gevaarsgebieden en mogelijke incidenten. De meetpunten werden geregistreerd in een Geografisch Informatiesysteem (GIS). Vanuit dit systeem zijn de overzichtskaarten voor de zone Taxandria aangeleverd. Het werken met vooraf bepaalde punten moet de praktische organisatie bij een effectief incident met gevaarlijke stoffen vereenvoudigen. 

 
Om de kennis up-to-date te houden worden jaarlijks vier praktijkoefeningen en een terugkomles georganiseerd. Elk deelnemend korps richt alzo elk jaar één oefening in. De praktijkoefening bevat standaard volgende onderdelen:
Oriëntatie op stafkaart, stadsplan of GIS-kaart; 
Meting met meetbuisjes; 
Zuurstof- explosiemeting; 
Invullen meetformulier en radiocommunicatie.

 

 

  • Start
  • HVZ Taxandria
  • HVZ Taxandria
  • Meetploegen