Gaspakteam

Tankwagen gekanteld op E19, ammoniak-lek uit koelinstallatie in Weelde, afval uit drugslabo gedumpt in Arendonk, vat met toxisch product omgevallen in Rijkevorsel, …  de brandweer komt ter hulp.  De bestrijding van ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, vergen een bijzondere aanpak.  De hulpverleningszone Taxandria beschikt reeds vele jaren over een gespecialiseerd team, het zogenaamde gaspakteam.  Zowel in de kazerne van Hoogstraten als in Turnhout staat een milieucontainer paraat, met daarin de specifieke beschermkledij, evenals aangepast materiaal om lekken te kunnen dichten en op te ruimen, om het personeel (en ook de eventuele slachtoffers) na het incident op gepaste wijze te kunnen decontamineren (ontsmetten).
Het gaspakteam (optredend bij IGS-ongevallen = “incidenten met gevaarlijke stoffen) is gevormd met brandweerlieden die een gespecialiseerde opleiding gevolgd hebben aan de provinciale brandweerschool.  In de cursus ‘gaspakdrager’ kregen zij theoretische achtergrond (gevaren van chemische stoffen, mogelijkheden en beperkingen van de beschermkledij, inzetprocedures, …) en vooral veel praktijktraining te verwerken.  Maar ook na de opleiding blijft oefenen essentieel om de vaardigheden onder kritieke omstandigheden vlot te kunnen toepassen.  Daartoe worden er binnen de zone een 6-tal oefeningen georganiseerd, waarbij minimaal één oefening een algehele inzetoefening is (van alarmering tot nazorg).  Tijdens de oefeningen wordt heel veel aandacht besteed aan aan- en uitkleedprocedures, werken met aangepaste meetinstrumenten en gereedschappen, radiocommunicatie, ...  Bovendien moeten de gaspakdragers driejaarlijks een federale bijscholing volgen.
Het werken in een gaspak vergt een zware, niet te onderschatten, fysieke én mentale arbeid.  Het gaspak is namelijk een ééndelig beschermingspak, dat de drager volledig isoleert van de omgeving.  Dit betekent dat het vocht en de warmte in het pak nauwelijks tot niet afgevoerd wordt, en bovendien kan de gaspakdrager zelf zijn pak niet openen (moet door een helper van buitenaf gebeuren volgens een strikte hygiënische procedure.  Daardoor wordt de inzettijd per gaspakdrager beperkt tot maximaal 20 à 30 minuten.  De communicatie met de gaspakdrager verloopt via radio of met handgebaren.
Bij een interventie vertrekt het bevoegde korps met een (multifunctionele) autopomp, terwijl de leden van de gaspakteams (vanuit verschillende kazernes) zich naar een afgesproken plaats (RV-punt) begeven.  Vanuit Hoogstraten of Turnhout wordt de beschermkledij ter plaatse gebracht.  De inzet van het gaspakteam gebeurt onder leiding van een gaspak-inzetleider, waardoor de bevoegde officier van dienst zich ten volle kan focussen op de algemene incidentbestrijding.  Het aspect ‘gevaarlijke stoffen’ wordt voor hem geregeld.
Het gaspakteam kan voor langdurige of uitgebreide incidenten beroep doen op de gaspakteams uit de omliggende zones en/of op de collega’s van de 6Permanente Eenheid van de Civiele Bescherming (Brasschaat).
 
 
  • Start
  • HVZ Taxandria
  • HVZ Taxandria
  • Gaspakteam