De hulpverleningszone

De Hulpverleningszone (HVZ) Taxandria is één van de 5 hulpverleningszones van de Provincie Antwerpen. De HVZ Taxandria verenigt de 12 gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten,  Kasterlee, Lille, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar, samen 194.000 inwoners die vallen onder de bescherming van de zone. De HVZ Taxandria bestaat uit 11 brandweerposten. 

 

 

Onze missie? De HVZ Taxandria garandeert altijd en overal op een kwaliteitsvolle manier de hulpverlening voor iedereen. Een optimale en gelijkwaardige bescherming van alle burgers in onze zone staat centraal.


We streven naar een snelle en adequate hulpverlening waarbij de brandpreventie een belangrijke schakel vormt. De HVZ Taxandria is dan ook fier op zijn medewerkers die altijd paraat staan. De bevolking kan rekenen op een goed opgeleid team van hulpverleners (zowel brandweerlieden als ambulanciers) dat snel kan uitrukken en strak georganiseerd is. Maar liefst 336 vrijwilligers, 66 beroeps brandweermannen en – vrouwen en 20 ondersteunende personeelsleden zetten zich elke dag in.

 

Activiteitenrapport

Activiteitenrapport 2019 Activiteitenrapport 2018