Zonecollege

Het zonecollege:

  • vormt het dagelijks bestuur van de hulpverleningszone
  • is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij alle brandweerkorpsen van de hulpverleningszone

Het zonecollege is samengesteld uit de burgemeesters van de 12 gemeenten die binnen het interventiegebied van de HVZ Taxandria vallen en die financieel bijdragen in de werkingsmiddelen.  Het college kiest zijn voorzitter onder zijn leden. De voorzitter van de raad is dezelfde als de voorzitter van het college.
De vergadering van het zonecollege zijn niet openbaar. Bijgevolg worden geen notulen gepubliceerd.

In kader van openbaarheid van bestuur van alle overheidsorganisaties in ons land, kan u hieronder een besluitenlijst per zitting terugvinden.

 

Besluitenlijst per zitting

  • Start
  • HVZ Taxandria
  • Bestuur
  • zonecollege