Het uitvoeren van controles

Controles inzake brandveiligheid worden uitgevoerd wanneer deze wettelijk verplicht zijn of in opdracht van de burgemeester. De preventieconsulent controleert of het betreffende gebouw voldoet aan de brandpreventieregelgeving en stelt na de controle een brandpreventieverslag op.

▶ Hoe brandveilig is jouw zaak? Toets met deze folder af hoe goed jij voorbereid bent. 

Controle publiek toegankelijke gebouwen

Voor publiek toegankelijke gebouwen dienen de keuringsverslagen en/of indienststellingsverslagen van onderstaande installaties voorafgaand aan de controle digitaal bezorgd te worden:

  • Keuringsattest van gasinstallatie (gasdichtheid)
  • Keuringsattest van elektrische installatie (laagspanning)
  • Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

Indien u niet kan voldoen aan de voorwaarden die bepaald zijn in de Uniforme Gemeentelijke Politiereglementen kan u een afwijking aanvragen.

Doe hier uw aanvraag voor controle van een publiek toegankelijke inrichting.

 

Andere controles

Een andere controle aanvragen kan u via het daarvoor voorziene formulier. Het verzenden van dit formulier geldt als aanvraag aan de burgemeester. U zal per mail een bevestiging van uw aanvraag ontvangen. Wij raden u aan om dit ontvangstbewijs goed te bewaren. De hulpverleningszone zal u daarna contacteren om een concrete datum voor de controle in te plannen.

Om een controle vlot te laten verlopen, vragen wij als hulpverleningszone om alle essentiële documenten zoals keurings- en/of indienststellingsverslagen, technische fiches, plaatsingsattesten, … ter beschikking te hebben tijdens de controle.