Wettelijke brandpreventie

CORONA MAATREGELEN

Adviesverlening preventie:

 • Fysieke afspraken gaan niet door.
 • Preventiebezoeken, controles en plaatsbezoeken worden uitgesteld.
 • Overlegmomenten en voorbesprekingen gebeuren digitaal.
 • Gebruik zoveel mogelijk onze webformulieren voor aanvragen of algemene vragen

 

Het luik “wettelijke brandpreventie” omvat:

De brandweer baseert zich hierbij op de brandpreventiewetgeving en -reglementering van verschillende niveaus (federaal, gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten).

Heb je vragen over de brandveiligheid van ééngezinswoningen? Eéngezinswoningen zijn niet onderworpen aan een brandpreventiereglementering en worden dus niet gecontroleerd door de brandweer. Wil je in je woning toch de brandveiligheid verbeteren, neem dan een kijkje onder ‘brandveilig samenleven’.

Opgelet: het verlenen van een advies of het uitvoeren van een controle is niet altijd gratis. Meer informatie hierover kan je terugvinden in het retributiereglement.

Wil je een afspraak met één van onze preventieconsulenten? Dat kan via het e-formulier onder advies of controle.

 

Vind je het antwoord op je vraag hier niet terug?

▶ Bekijk onze FAQ (under construction).

▶ Antwoord niet gevonden? Vul het contactformulier in.

 

Wetgeving

De brandweer geeft advies en controleert op basis van onderstaande wetgeving en regelgeving.

Industrie

 • industriegebouwen (bijlage 6 van basisnormen)
 • pijpleidingen
 • SEVESO
 • tankparken

Residentieel

 • assistentiewoningen
 • inrichtingen met muziekactiviteiten
 • kinderopvang
 • ouderenvoorzieningen, centra voor herstel en lokale dienstencentra
 • parkeergarages
 • publiek toegankelijke inrichtingen
 • schietstanden
 • scholengebouwen
 • schouwspelzalen
 • studentenkamers
 • toerisme voor allen
 • toeristische logies
 • voetbalstadions
 • ziekenhuizen

Gemengd (industrie & haven | residentieel)

 • ARAB
 • basisnormen
 • detectie - blusmiddelen
 • evenementen die doorgaan op de openbare weg
 • stratenaanleg/openbaar domein/brandwegen
 • tunnels
 • Vlarem
 • Start
 • Brandpreventie
 • Wettelijke brandpreventie