Solliciteer vanaf 01/09/2020 als brandweervrijwilliger!

Schrijf je in voor een corona-proof infosessie.

Bestrijding eikenprocessierupsen: geen taak voor de brandweer

Vanaf begin april kan je weer eikenprocessierupsen verwachten in de eikenbomen in je omgeving. De brandweer verwijdert echter geen nesten van de eikenprocessierups. 

Als een nest van de eikenprocessierups zich op privéterrein bevindt, is het aan de eigenaar van het terrein om een gespecialiseerde firma te contacteren om het nest op eigen kosten te laten vernietigen.

Als het fenomeen zich uitspreidt over het gemeentelijk grondgebied en een bedreiging vormt voor de veiligheid en de volksgezondheid, moeten de gemeentelijke overheden de nodige maatregelen treffen voor de uitroeiing van het nest. Ze kunnen daarvoor de interventie aanvragen van de technische gemeentediensten of van een gespecialiseerde firma.

Meer informatie kan je vinden op de website van de provincie Antwerpen of van het Rode Kruis

 

CO gevaar in huis

Rookmelders

Veilig barbecueën

 

BBQ